CE WE BA Vrienden 2

 

Muziek hoort bij het leven, bij een dorp en stad, bij feestelijkheden en andere activiteiten. Zonder muziek ontbreekt er gewoon iets. Een muziekvereniging kun je beschouwen als cultureel erfgoed.

Als muziekvereniging staan we midden in de samenleving en hebben we volop ambities. We kunnen niet alles alleen: we hebben onvoldoende (financiële) middelen, soms ontbreekt de kennis en kunde en missen we menskracht.

De Vrienden van Concordia is voor ons een vorm van samenwerking met donateurs, sponsoren, verenigingen en organisaties waarbij we iets voor elkaar kunnen betekenen. Wij hebben u nodig voor ons bestaan, nu en naar de toekomst toe. Daarom willen wij graag burgers, bedrijven en bezoekers aan ons binden vanuit een langdurige relatie met elkaar. Wij willen fans en ambassadeurs die onze vereniging meer dan een warm hart toedragen. Muziek is daarbij de verbindende factor.

 

Wij vragen…

financiële ondersteuning, een muziekvereniging draaiende houden is kostbaar.

goederen en diensten, soms zijn we net een echt bedrijf en er komt van alles op ons af.

het delen van kennis, want we hebben niet overal de juiste expertise of menskracht voor in onze gelederen.

 

Wij geven…

Als je iets vraagt moet je ook iets teruggeven. Zo werkt het. De Vrienden van Concordia zijn altijd welkom op onze concerten en activiteiten. We informeren u voorafgaande aan het grote publiek, u heeft speciale zitplaatsen bij optredens en u ontvangt korting op entreekaarten en tijdens speciale acties. En twee keer per jaar ontvangt u onze digitale nieuwsbrief.

Daarnaast organiseren wij speciaal voor De Vrienden van Concordia jaarlijkse een open muziekrepetitie – De Vrienden van Concordia Dag – met aansluitend een drankje en een hapje. Tijdens deze bijzondere repetitie wordt u gevraagd actief met ons mee te musiceren.

 

Word lid

Met De Vrienden van Concordia willen we het fundament van onze vereniging versterken en borgen naar de toekomst. Zo kunnen nog generaties blijven genieten van muziek maken, met elkaar en voor elkaar.

Help ons daarbij.

CE e-book De Vrienden van Concordia

Meer weten?

Wilt u meer informatie over De Vrienden van  Concordia, download dan dit gratis e-book,  CE e-book De Vrienden van Concordia

 

Blijf op de hoogte

Graag word ik op de hoogte gehouden van de activiteiten van Concordia en ontvang ik periodiek de digitale nieuwsbrief voor De Vrienden van Concordia. Inschrijven.

 

Ik wil Vriend van Concordia worden

Als u hieronder uw naam en e-mailadres achterlaat, dan nemen wij contact op.

    Uw naam

    Uw e-mail

    Onderwerp

    Uw bericht